Sabtu, 30 Juni 2012

Proram kerja tahunan ekstra kurikuler pencak silat TRI SUKMA JATI

PROGRAM KERJA TAHUNAN EKSTRA KURIKULER
PENCAK SILAT TRI SUKMA JATI (TSJ)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                                                                                                   
No Kegiatan Juli Agust Sept Okto Novem Desm Januar Febru Maret April Mei Juni
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Perekrutan anggota baru                                                                                                
2 Pengenalan TSJ                                                                                                
3 Latihan rutin                                                                                                
4 Pemberian materi teknik:                                                                                                
  a. waming up                                                                                                
  b. jurus dasar                                                                                                
  c. sambung                                                                                                 
  d. pasangan                                                                                                 
  e. audoswer/stamina                                                                                                
  f.  senam masal                                                                                                
  g. senam senjata                                                                                                
  h. jurus senjata                                                                                                
                                                                                                 
                                                                                                 
  i. solospel/gerak seni                                                                                                
5 Materi kerohanian Ke-TSJ an                                                                                                
  a.penganalan lambang TSJ                                                                                                
  b.pancasila                                                                                                
  c.arti pencak silat                                                                                                
  d.kedisiplina organisasi                                                                                                
  e.tata krama pergaulan                                                                                                
  f. sejarah TSJ                                                                                                
  g.pembukaan & artinya                                                                                                
6 Latihan gabungan                                                                                                
7 kenaikan tingkat                                                                                                
8 Penyerahan sabuk tingkatan                                                                                                
9 lain-lain                                                                                                
                                                                                                   
    Mengetahui                                                                   ................,.....................        
    KepalaSekolah                                                       Pembina              
                                                                                                   
                                                                                                   
    ____________________________                                                           __________________________.  
    NIP.....................................................................                                                       NIP..........................................  

PROGRAM PENGEMBANGAN DIRI
             
Nama sekolah : .................................        
Macam pengembangan diri : Pencak Silat/TSJ        
Kelas/program : ...........................        
Semester : 1 dan 2 : 1 dan 2        
             
             
No Materi kegiatan Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
1 Pemberian materi teknik: a.Waming up Siswa dapat menguasai dan  Praktek gerakan setiap jenis  12x(2x24 menit per minggu) 1.Pedomn jurus dan waming up
    b. dasar silat TSJ memahami materi      TSJ
    c. sabung saudar       2.Body Protektor
    d. pasangan        3.Pelindung kemaluan
    e. audoswer/stamina       4.Senjata (tiruan dari kayu)
          5.Toya/tongkat
    f. senam senjata       6.Target
    g. jurus senjata        
           
    h.  kripen        
    i. solospel/gerak seni        
             
2 Materi kerohanian Ke-TSJ an a.pengenalan lambang IPSI/TSJ Siswa tahu dan dapat  1.Tes terlulis 12x(2x24 menit per minggu) 1.Sejarah Pencak Silat
    b.pancasila menjelaskan materi yang di  2.Wawancara   2.Sejarah TSJ
    c.arti pencak silat berikan      
    d.kedisiplinan organisasi        
    e.tata krama pergaulan        
    f. sejarah TSJ        
    g.pembukaan & artinya        
             
    Mengetahui       ...........,....................
    Kepala Sekolah       Pembina
             
             
    _______________________      
    NIP............................................       NIP.........................
     

Tidak ada komentar:

Posting Komentar